Avís legal

  1. TITULARITAT DEL LLOC WEB

Per donar compliment al que estableix l’article 10 la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general pels usuaris d’aquest lloc web:

 

  1. CONDICIONS DEL LLOC WEB

A través del present Avís Legal es pretén regular l’accés i l’ús i, en general, la relació entre aquest lloc web accessible a l’adreça https://balldegitanesspm.cat i els usuaris.

S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats del web.

L’accés i la navegació d’un usuari pel web implica l’acceptació plena per l’esmentat usuari de totes i cada una de les condicions que s’incorporen en el present avís legal.

El tractament de les dades de caràcter personal realitzades utilitzant mitjans electrònics al lloc web del titular, es realitzen de conformitat amb el Reglament general de protecció de dades Reglament (UE) 2016/679 i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

 

  1. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i els serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no utilitzar el web o els serveis que s’hi presten amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius envers els interessos o drets de tercers, o de qualsevol manera que puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir una normal utilització del web per part d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i similars que es trobin en el present lloc web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals l’entitat presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de l’entitat o de tercers.

L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol mena de material accessible a través del web o dels serveis que s’hi ofereixen.

S’entén que l’accés o la utilització del web per part de l’usuari implica l’acceptació de l’avís legal que l’entitat tingui publicat en el moment en què hi accedeixi, i que estarà sempre disponible per als usuaris.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’entitat ofereix al seu web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

Menors d’edat

Quant als menors d’edat que vulguin fer ús d’aquest lloc web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en tot cas seran els responsables dels seus actes. Això no obstant, el Grup Ball de Gitanes de Santa Perpètua de Mogoda garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especialment al públic familiar.

 

  1. ACCÉS AL WEB I CONTRASENYES

L’accés al web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït.

Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d’aplicació segons el que es disposa la política de privacitat, així com el que s’estableix en les condicions de registre.

Si per a la utilització d’un servei al web, l’usuari s’hi hagués de registrar, serà responsabilitat seva aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre es proporcionés una contrasenya a l’usuari, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. L’usuari és responsable de la custòdia adequada i de la confidencialitat de tots els identificadors i/o contrasenyes que la companyia li subministri i es compromet a no cedir-ne l’ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre’n l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per part de qualsevol tercera part il·legítima que utilitzi una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la contrasenya per part de l’usuari.

L’usuari està obligat a notificar de manera immediata a l’entitat qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de fer-ne una cancel·lació immediatament. Mentre no es comuniquin aquests fets, l’entitat quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes per terceres parts no autoritzades.

 

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc web i dels seus continguts (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen al web), excepte que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers.
En aquest sentit, l’entitat fa expressa reserva de tots els drets.

Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web i les seves pàgines web, estan protegits per la Llei.

L’entitat no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús públic i/o comercial a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web, les seves pàgines web i els serveis que s’hi ofereixen.

L’usuari únicament i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, de manera que queda, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d’aquest web i de les seves pàgines web amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, comunicació pública, incloent-hi la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit de l’entitat.

Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, del total o de part dels continguts d’aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de l’entitat o del titular d’aquests.

 

  1. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1. Responsabilitat per l’ús del lloc web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, de manera que el titula, els seus socis, els col·laboradors, els empleats i els representants queden exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

El titular de la web utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al lloc web, però, no obstant això, el titular no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest lloc web.

L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del lloc web basada en la utilització per part de l’usuari del lloc web. En el seu cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que siguin irrogats al titular amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del lloc web

L’entitat es compromet a fer tots els possibles per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al web. En qualsevol cas, l’entitat estarà exempta de tota responsabilitat derivada d’errors eventuals en els continguts que poguessin aparèixer al web, sempre que no li siguin imputables.

L’entitat no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’entitat, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’entitat.

6.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts al lloc web i les seves pàgines web poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers.

L’entitat declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del lloc web i les seves pàgines webs, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

L’entitat queda exonerada de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través dels esmentats enllaços i de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.

 

  1. ÚS DE GALETES

Les galetes són petits arxius que algunes plataformes, com les pàgines web, poden instal·lar al navegador del seu ordinador, telèfon intel·ligent, tauleta o televisor connectat. Les seves funcions poden ser molt variades: emmagatzemar les seves preferències de navegació, recopilar informació estadística, permetre certes funcionalitats tècniques, etc. A vegades les galetes es fan servir per emmagatzemar informació bàsica sobre els hàbits de navegació de l’usuari, fins al punt, segons els casos, de poder-lo reconèixer.

Aquest lloc web fa servir galetes per millorar l’experiència i proporcionar funcionalitats addicionals. La informació sobre què són, quines utilitza aquest web i per a què, i com inhabilitar-les s’indiquen a la nostra Política de galetes.

 

  1. OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades al titular del lloc web través del lloc web o la plataforma per a la gestió online, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

 

  1. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’entitat es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d’ús del present lloc web. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, motiu pel qual haurà de llegir periòdicament les esmentades condicions d’ús.

 

  1. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d’aquest Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’entitat.

 

Darrera actualització 25/11/2018